REFERENČNA AMBULANTA
OBVESTILO


Skladno z Odrebo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive boleni SARS-CoV-2 (Covid -19) vas Zdravstveni dom Ivančna Gorica  obvešča, da z današnjim dnem začasno ukinjamo izvajanje preventivnih storitev.


Hvala za razumevanje.
Spoštovani.


Glede na razvoj dogodkov v povezavi z okužbo koronavirusa, se v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica od 10.03.2020, uvaja sprememba pri organizaciji dela.


VSTOP v Zdravstveni dom je SAMO SKOZI GLAVNI VHOD. Potekala bo triaža  vseh, ki vstopajo v zdravstveni dom.


VHOD ZA PREVENTIVNE SISTEMATSKE PREGLEDE OTROK IN CEPLJENJE ter VHOD V DISPANZER ZA ŽENSKE JE SAMO SKOZI STRANSKI VHOD ( vhod iz asfaltiranega parkirišča ).


Vsi pacienti, ki sumijo, da bi bili lahko okuženi s koronavirusom, naj NE HODIJO V ZDRAVSTVENI DOM, ampak  naj PREDHODNO POKLIČEJO SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA na TEL. ŠTEVILKO 01 781 90 00.


UKREPI SO PREVENTIVNI, PRIMERA PRI NAS ŠE NIMAMO IN UPAMO DA TAKO TUDI OSTANE.


Hvala.


Direktor:

Janez Zupančič. dr. med.

Referenčna ambulanta, je ambulanta družinske medicine, kjer poleg zdravnika in medicinske sestre, v tim vstopa še diplomirana medicinska sestra.
Diplomirana medicisnka sestra v tej ambulanti vodi določene kronične bolnike kot so :astmatiki, bolniki s kronično obstruktivno boleznijo, sladkorni bolniki in bolniki z povečanim krvnim pritiskom.
Izvaja tudi preventivne preglede odraslega človeka od 30 - 50 let starosti.

Pogoje za izvajanje referenčne ambulante v ZD Ivančna Gorica, trenutno  izpolnjujeta Janez Zupančič, dr. med., spec. družinske medicine
Tonja Gomzi Hrabar, dr. med
.,
Mateja Plut Švigelj, dr. med., spec. družinske medicine,
Vlatka Rokvić, dr. med., spec. družinske medicine ,
Katarina Bratož Vidmar, dr. med.,spec. družinske medicine
Katarina Žirovnik Kuster, dr.med., spec. družinske medicine

Cilj referenčne ambulante je spremljanje zdrave populacije in bolj kakovostna obravnava kroničnih bolnikov.


 SPOŠTOVANI PACIENTI.


Vabila na zdravstveno - vzgojne delavnice Centra za krepitev zdravja so dostopne na spletni strani :


http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14119REFERENČNA AMBULANTA  

( za paciente Janeza Zupančiča , dr. med., spec. družinske medicine )

Maja Bajc Gerl  dipl. babica; medicinska sestra v referenčni ambulantiORDINACIJSKI ČAS :


TOREK, 13.00 - 20.00 ure
SREDA, 6.00 - 13.00 ure
1. in 3.  PETEK, 6.00 - 13.00 ure

ODMOR ZA MALICO :
dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ure


NAROČANJE :


Pacienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite osebno ali pa pokličete na tel. št. 01 781 90 00, v času ordinacijskega časa ambulante ali pa preko e-maila : referencna.ambulanta@zd-ivg.si.( povratno informacijo boste dobili najpozneje naslednji delovni dan, ko ambulanta dela )


REFERENČNA AMBULANTA  

( za paciente Tonje Gomzi Hrabar, dr. med., spec. družinske medicine )

Maja Bajc Gerl, dipl. babica; medicinska sestra v referenčni ambulanti
 


ORDINACIJSKI ČAS :

 PONEDELJEK , 13.00 - 20.00 ure
ČETRTEK,   6.00 - 13.00 ure
2. in 4. PETEK,  6.00 - 13.00 ure

ODMOR ZA MALICO :
dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ure


NAROČANJE :

Pacienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite osebno ali pa pokličete na tel. št. 01 781 90 00, v času ordinacijskega časa ambulante ali pa preko e-maila : referencna.ambulanta@zd-ivg.si.( povratno informacijo boste dobili najpozneje naslednji delovni dan, ko ambulanta dela )
                                      

REFERENČNA AMBULANTA  

( za paciente Mateje Plut Švigelj, dr. med., spec. družinske medicine )

Milena Janežič, dipl. med. sestra v referenčni ambulanti


ORDINACIJSKI ČAS :


TOREK, 13.00 - 20.00 ure
SREDA, 6.00 - 13.00 ure
1. in 3.  PETEK, 6.00 - 13.00 ure

ODMOR ZA MALICO :
dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ure


NAROČANJE :

Pcienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite osebno, ali pa pokličete na tel. št. 01 781 90 00, v času ordinacijskega časa referenčne ambulante, ali pa preko e-maila : referencna.ambulanta.plut@zd-ivg.si
( povratno informacijo boste dobili najpozneje naslednji delovni dan, ko ambulanta dela )
REFERENČNA AMBULANTA  

( za paciente Vlatke Rokvić, dr. med., spec. družinske medicine )

Milena Janežič, dipl. med. sestra v referenčni ambulanti


ORDINACIJSKI ČAS :

 PONEDELJEK , 13.00 - 20.00 ure
ČETRTEK,  6.00 - 13.00  ure
2. in 4. PETEK,  6.00 - 13.00 ure

ODMOR ZA MALICO :
dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ure


NAROČANJE :

Pacienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite osebno, ali pa pokličete na tel. št. 01 781 90 00, v času ordinacijskega časa referenčne ambulante, ali pa preko e-maila :
referencna.ambulanta.rokvic@zd-ivg.si
(povratno informacijo boste dobili najpozneje naslednji delovni dan, ko ambulanta dela )
 


REFERENČNA AMBULANTA  

( za paciente Katarine Bratož Vidmar , dr. med., spec. družinske medicine )

Mateja Kocjan, dipl. med. sestra v referenčni ambulantiORDINACIJSKI ČAS :


PONEDELJEK, 6.00 - 13.00 ure
( 1. in 3. ponedeljek v mesecu)

TOREK, 13.00 - 20.00 ure
PETEK, 6.00 - 13.00 ure

ODMOR ZA MALICO :
dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ure


NAROČANJE :

Pacienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite osebno ali pa pokličete na tel. št. 01 781 90 00, v času ordinacijskega časa ambulante ali pa preko e-maila : referencna.ambulanta.bratozvidmar@zd-ivg.si
( povratno informacijo boste dobili najpozneje naslednji delovni dan, ko ambulanta dela


REFERENČNA AMBULANTA  

( za paciente Katarine Žirovnik Kuster , dr. med., spec. družinske medicine )

Mateja Kocjan dipl. med. sestra v referenčni ambulanti


ORDINACIJSKI ČAS :

PONEDELJEK, 6.00 - 13.00 ure
( 2. in 4. ponedeljek v mesecu)

SREDA, 6.00 - 13.00 ure
ČETRTEK, 13.00 - 20.00 ure


ODMOR ZA MALICO :
dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ureNAROČANJE :

Pacienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite osebno, ali pa pokličete na tel. št. 01 781 90 00, v času ordinacijskega časa referenčne ambulante.