Patronažna služba in nega na domu


PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE :


Marija Kastelic,višja med. sestra,

Mateja Kralj,dipl. med. sestra
Mateja Pevec,dipl. babica

Helena Škrabec Travnik,višja med. sestra

Mojca Zaletelj,dipl. med. sestra


ZDRAVSTVENI TEHNIK :


Simona Pucelj,med. sestra

 

 


Delovni čas:

Dopoldne: 06.00 - 14.00 ure
Popoldne: 12.00 - 19.30 ure
Sobota: 7.00 - 13.00 ( vsako soboto ) 

 
Spoštovani mladi starši.

Prosimo vas, da ob prihodu domov iz porodnišnice še ISTI DAN  ali PA ZGODAJ DOPOLDNE NASLEDNJEGA DNE, pokličete patronažno medicinsko sestro, za obisk na vašem dom, da bomo lažje načrtovali obisk pri vas.


UKREPI ZA PREREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE S KRONOVIRUSOM

V PATRONAŽNEM VARSTU


Preden patronažne medicinske sestre vstopamo v domove (znana ali neznana okolja), če je le mogoče, preverimo epidemiološko situacijo v družini v zvezi s COVID-19 (ali je kdo v njihovi družini že v karanteni, samoizolaciji oziroma ima znake značilne za koronovirus).


Obravnavamo samo pacienta zaradi katerega smo prišli na patronažni obisk, ostale družinske člane prosimo, da ostanejo vsaj na 1,5 m razdalje od nas.


Patronažna medicinska sestra ob vsakem obisku pacienta in družinske člane, ki so brez tveganj in znakov okužb, opozori, da so v primeru spremenjene epidemiološke situacije dolžni obvestiti patronažno med. sestro pred naslednjim obiskom, da se lahko ustrezno zaščiti.


Dosledno upoštevamo standardne higienske ukrepe pri obravnavi pacienta, ter uporabo zaščitnih mask tudi v matičnem zdravstvenem domu.


PREVENTIVNA DEJAVNOST


- Izvajamo samo preventivne obravnave otročnic in novorojenčkov, odpuščene iz porodnišnice, do vključenosti v preventivno obravnavo pri pediatru.


- Obvezno se opravijo vsi prvi patronažni obiski odpuščenih otročnic/novorojenčkov


KURATIVNA DEJAVNOST


- Izvajamo le najnujnejše kurativne patronažne obiske, katerih opustitev bi lahko imela izrazito negativne posledice za zdravje pacienta .


- Število izvajanj nujnih patronažnih obiskov bomo prilagodili sposobnosti samooskrbe pacienta in pomoči, ki mu jih lahko nudi družina. Vse to v dogovoru z naročnikom patronažnega obiska in strokovni presoji patronažne sestre.


Delo organiziramo tako, da patronažna med. sestra prve obiske opravi pri otročnicah in novorojenčkih, šele nadalje kurativne obiske pri obolelih.


Hvala za razumevanje.Bodoči starši:

 

Ob prihodu domov iz porodnišnice se v času delovnega časa patronažnih medicinskih sester, dogovorite za patronažni obisk na telefonski številki 01/781 90 27 ali 041 726 876., v nedeljo in med prazniki pa v času med 7.00 - 9.00 uro.