OBVESTILO !!


Od 21.2.2022 dalje je s strani Ministrstva za zdravje spremenjen protokol potrjevanja okužbe s  Covid- 19.

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi  za potrjevanje okužbe s Covid – 19 je  PLAČLJIVO. Cena je 7€.

 Plačilo je možno samo z bančno kartico.


Brezplačno testiranje lahko opravijo osebe:


  • napotene s strani osebnega zdravnika,
  • osebe, ki so na samotestiranju pozitivne (s seboj prinesejo ploščico pozitivnega testa ali fotografija testa),
  • ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu ( HAG ali PCR test ).Oseba mora na mestu testiranja dokazati pozitiven HAG ali PCR (na primer izpis iz aplikacije zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja). Če je HAG test 7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

V kolikor ste uporabnik storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže
javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev
socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v
nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v
primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje
s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev.


Testiranje s hitrimi antigenskimi testi za COVID-19   poteka v steklenem prehodu med zdravstvenim domom in lekarno  po naslednjem razporedu :Obvestilo!


Z dnem, 03.05.2022 se hitro antigensko testiranje izvaja vsak dan od 12.00 do 13.00 ure.TESTIRANJE V MESECU MAJU


PONEDELJEK 12.00-13.00

TOREK 12.00-13.00

SREDA 12.00-13.00

ČETRTEK 12.00-13.00

PETEK 12.00- 13.00Na  mesta odvzemov brisov s seboj prinesite osebno in zdravstveno izkaznico.


ZD Ivančna Gorica