OBJAVA

20.07.2021
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur.l.RS št.12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi 22. člena Statuta ZD Ivančna Gorica, skladno s sklepom 5. korespondenčne seje Sveta zavoda ZD Ivančna Gorica, z dne 19.02.2021, Svet zavoda ZD Ivančna Gorica razpisuje prosto delovno mesto:

DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICA (M/Ž),
za 4-letno mandatno obdobje

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:

- visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na primarni ravni
- poznavanje področja dela zavoda
- sposobnost za vodenje in organizacijo dela v javnem zdravstvenem zavodu
- aktivno znanje slovenskega jezika
- državljanstvo Republike Slovenije
- da kandidat ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja. ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
- da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za mandatno dobo 4 leta.

Izbrani kandidat bo poleg dela na delovnem mestu direktor ZD Ivančna Gorica moral opravljati delo iz svoje stroke oz. delo v ambulanti v ZD Ivančna Gorica, namjamnj 2 dni v tednu.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:
- dokazila o izobrazbi,
- opis delovnij izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj,
- kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod sedmo alinejo mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje, izdano z datumom po objavi razpisa,
- kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod osmo alinejo mora biti priloženo potrdilo Okrožnega sodišča,
- priložena mora biti vizija razvoja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za mandatno obdobje,
- življenjepis v obliki mednarodnega obrazca
- kontakt, na katerega ste dosegljivi - telefonska številka.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do vključno 03.08.2021 do 12:00 ure, na naslov: ZD Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom: ZA SVET ZAVODA - ZA IMENOVANJE DIREKTORJA".

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30-ih dneh od objave razpisa.

Svet zavoda ZD Ivančna Gorica

cepljenje

13.06.2021


MNOŽIČNO CEPLJENJE PROTI COVID-19

 

Zdravstveni dom Ivančna Gorica, organizira množično cepljenje proti Covid-19  in sicer v naslednjih terminih :


TERMINI CEPLJENJA  V MESECU JULIJU :

 termini cepljenja  - julij


Cepljenje poteka v veliki predavalnici stavbe B - stranski vhod  v novo stavbo, iz asfaltirnaega parkirišča :


Izbirali boste lahko med cepivi :


-  COMIRNATY ( Pfaizer )

-  VAXZERVIA (Astra Zeneca )

-  VACCINE JANSSENCepljenje je namenjeno vsem prebivalcem, starejšim od 18 let, ki ne kažejo znakov respiratornega infekta. 


Cepili bomo po vrstnem redu prihoda.Predhodno naročanje ni potrebno. S seboj imejte kartico zdravstvenega zavarovanja in upoštevajte navodila za preprečevanje širjenja Coivd-19.


Vabimo vas, da se cepljenja udeležite v čim večjem številu, saj je to trenutno edina možnost, da zaščitimo sebe in druge ter tako skupaj zaustavimo epidemijo.

                                                                                                                 Zdravstveni dom Ivančna Gorica
OBVESTILA

08.06.2021


MNOŽIČNO TESTIRANJE S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI ZA OBČANE OBČINE IVANČNA GORICA
Zaradi zasedenosti Kulturnega doma, v času od 02.07. - 12.07. 2021, ne bomo izvajali testiranja.


V tem času se lahko testirate na testirnih mestih sosednjih občin.

Termini testiranj  v mesecu juliju :   Termini testiranja v Kulturnem domu Ivančna GoricaTestiranje se izvaja na  prakirišču pred Kulturnim domom

 v Ivančni Gorici.


Prosim, da  pri čakanju na testiranje UPOŠTEVATE VARNOSTNO RAZDALJO  in OBVEZNO NOSITE ZAŠČITNO MASKO.TESTIRANJE JE NAMENJENO SAMO OSEBAM, KI NE KAŽEJO ZNAKOV BOLEZNI !!

V primeru, da kažete znake bolezni okužbe z Covid-19 , POKLIČITE SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA in se naročite za bris.

Na testiranje se ni potrebno posebej naročiti.
S seboj morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja;

V primeru, da v roku dveh ur od odvzema brisa, še vedno niste prejeli sms sporočila o rezultatu testiranja,
lahko pokličete na telefonsko številko 069 711 271.

Klice bomo sprejemali samo v času delovanja vstopne točke.


OBVEŠČANJE O REZULTATIH TESTIRANJA


Za obveščanje o rezultatih testiranja poskrbi avtomatiziran sistem obveščanja v upravljanju NIJZ. Pacient je o prejemu rezultata obveščen preko SMS sporočila. Ko pacient odgovori, sistem preveri ujemanje podatkov, nato pa mu posreduje rezultat.


V primeru pozitivnega rezultata , VAS BOMO POKLICALI ŠE IZ VSTOPNE TOČKE ter vam dali dodatna navodila.                                               Zdravstveni dom Ivančna GoricaOBVESTILO – prijava za cepljenje proti Covid -19

 

Obveščamo vas, da v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica zbiramo prijave za cepljenje proti COVID- 19.  Prosimo vas, da se na cepljenje prijavite preko portala  Ministrstva za zdravje : https://zvem.ezdrav.si/cepljenje


V primeru, da potrebuejte dodatna pojasnila , imate vprašanje glede cepljenja, lahko pokličete na tel št.:


 01 /  620  47 28  vsak dan od ponedeljka do petka, 

od 8.00 – 12.00 ure

ali pa pošljete svoje vprašanje
cepljenje.covid@zd-ivg.siČasovni potek cepljenja je odvisen od števila prejetih odmerkov cepiva s strani Ministrstva za zdravje.