RAZPIS DELOVNEGA MESTA - DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICA

28.07.2017

OBJAVA OZ. RAZPIS DELOVNEGA MESTA : DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICA

Na podlagi 34.in 35. člena Zakona o zavodih ( URL RS 12/91, z dne 22.3.1991, s spremembami in dopolnitvami ) in na podlagi 22. člena Statuta ZD Ivančna Gorica, skladno s sklepom 7. seje Sveta zavoda Zdravstvenega doma, z dne 23.2.2017, Svet zavoda Zdravstvenega doma Ivančna Gorica razpisuje delovno mesto:

- B017334 - DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICA ( m/ž)

Kandidat mora poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje :
- da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj ( na primarni ravni )
- poznavanje področja dela zavoda
- sposobnost za vodenje in organiziranje dela  v javnem zavodu
- aktivno znanje slovenskega jezika
- državljanstvo Republike Slovenije
- da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
- da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
- da ima vozniški izpit  B kategorije
- osnovno znanje dela z računalnikom ( urejanje besedil, delo s preglednicami )

Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Izbrani kandidat bo poleg dela na delovno mesto direktor ZD Ivančna Gorica moral opravljati delo iz svoje stroke, oz. delo v ambulanti v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica najmanj 2 dni v tednu. Izbrani kandidat bo delo opravljal polni delovni čas.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:
- dokazila o izobrazbi
- opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj
- kot dolazilo o izpolnjevanju pogojev pod sedmo alinejo mora biti predloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa
- kot dokaz o izpolnjevanju pogojev pod osmo alinejo mora biti predloženo potrdilo Okrožnega sodišča
- vizija razvoja zavoda Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za mandatno obdobje
- življenjepis ( v obliki mednarodnega obrazca )
- kontakt na katerem ste dosegljivi - telefonska številka

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati / ke pošljejo v zaprti ovojnici najkasneje do 08.08.2017 do 12:00 ure na naslov :

ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA
Kadrovska služba
C. II. grupe odredov 16
1295 Ivančna Gorica


S pripisom " za svet zavoda - za imenovanje direktorja "

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na zgoraj omenjeni naslov v zgoraj navedenem roku.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v  30 dneh od javne objave razpisa.

Zdravstveni dom Ivančna Gorica
predsednica Sveta zavoda :
Marta Praznik, DMS;
pomočnica direktorja za zdravstveno nego

ODSOTNSOTI ZDRAVNIKOV

30.06.2017

OBVESTILO

V ČASU LETNIH DOPUSTOV, JE OBVESTILO O ODSOTNOSTI ZDRAVNIKOV,  V RUBRIKI AMBULANTE / DISPANZERJA , KJER ZDRAVNIK DELA.


ZD Ivančna Gorica

DEŽURNA SLUŽBA

23.12.2016

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo od 1.1.2017 dežurna ambulanta ob nedeljah in praznikih samo v ZD Ivančna Gorica in ne več tudi v ZD Grosuplje.

Hvala za razumevanje!


AMBULANTA V ZD ZAGRADEC

23.09.2016

 

Datum:  21.9.2016


NOVO  v  Zdravstvenem domu Zagradec !!!

 

Zdravstveni dom Ivančna Gorica, obvešča, da bo od 1. oktobra  2016 dalje, zdravnik v splošni ambulanti ZD Zagradec delal vsak dan in sicer  po naslednjem urniku :

 

PONEDELJEK

7.00 – 11.00 ure

Janez Zupančič, dr. med., spec. druž. med.

TOREK

6.30 – 13.00 ure

Katarina Kuster Žirovnik, dr. med., spec. druž. med.

SREDA

13.00 – 19.30 ure

Katarina Kuster Žirovnik, dr. med., spec. druž. med.

ČETRTEK

7.00 – 11.00 ure

Janez Zupančič, dr. med., spec. druž. med.

PETEK **

6.30 – 13.00 ure

Katarina Kuster Žirovnik, dr. med., spec. druž. med.

 

** vsak 5 .petek (po razporedu) bo zdravnica delala POPOLDNE  v ZD Ivančna Gorica ( takrat zdravnika ne bo v ZD Zagradec )Vse krajane Zagradca in okolice obveščamo, da lahko izkoristijo ponujeno priložnost in si izberejo svojega osebnega zdravnika v ZD Zagradec .

 

                                                                                                                            ZD Ivančna Gorica

 


NADOMEŠČANJE ODSOTNIH ZDRAVNIKOV

01.10.2016
   

SPOŠTOVANI PACIENTI!


Vse paciente, ki ste opredeljeni pri:

- Nadi Kastelec, dr. med.;

- Vesni Barovič, dr. med.;

- Meti Čampa, dr. med. ali

- Davorinu Kastelicu, dr. med.

obveščamo, da si lahko izberete svojega osebnega zdravnika v našem zdravstvenem domu, in sicer :

 KATARINO BRATOŽ VIDMAR, dr. med., spec. druž. med., ki dela po razporedu TER

KATARINO ŽIROVNIK KUSTER, dr. med., spec. druž. med. ki dela po razporedu :

(ponedeljek DOPOLDNE  in četrtek POPOLDNE, v ZD IVANČNA GORICA; torek, petek DOPOLDNE in sredo POPOLDNE v ZD Zagradec )

 

          


IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA, PEDIATRA, ZOBOZDRAVNIKA

03.02.2017
 

SPOŠTOVANI PACIENTI !


Vse paciente obveščamo, da ste ob prvem obisku pri  zdravniku  v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, dolžni podpisati izjavo o izbiri osebnega zdravnika.


V kolikor nimate izbranega osebnega zdravnika v našem zdravstvenem domu in želite opraviti  zdravstveno storitev, ki ni nujna, ste SAMOPLAČNIK. (252.člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ).

 


SEZNAM ZDRAVNIKOV V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU  v  ZD IVANČNA GORICA,katere si lahko izberete za osebnega pediatra :


- Slavojka Borković, dr. med., spec. pediater SEZNAM ZOBOZDRAVNIKOV V ZD IVANČNA GORICA, katere si lahko izberete za osebnega zobozdravnika :


- Alja Barbič, dr. dent. med.

- Anita Palamr, dr. dent. med.

- Petra Gracar Pekolj, dr. dent. med.

- Alenka Kotnik , dr. dent. med.

(zobozdravstveno varstvo otrok in mladine)

- Nataša Voler, dr. dent. med. (zobozdravstvena ambulanta: OŠ Šentvid pri Stični tel.št. 01 788 78 11, Srednja šola Josip Jurčič, tel. št. 01 787 85 13 )


Zdravniki delajo po razporedu, kateri so objavljeni v čakalnicah na oglasni deski.


 Telefonska številka za naročanje 01 781 90 00.

                                                                                                                    ZD Ivančna  Gorica


OBVESTILO

12.09.2011


OBVESTILO
                                              Spoštovani!

V  primeru, da potrebujete svoj zdravstveni karton, za potrebe zdravniškega pregleda, v kateri od drugih zdravstvenih nstitucij, vas prosimo, da nekaj dni pred pregledom, pokličete v ambulanto svojega izbranega zdravnika, da vam kartoteko pošljemo na željeni naslov.
Zaradi varovanja osebnih podatkov , kartoteke ne smemo izročati osebno v roke !

Hvala za razumevanje !

NAČIN NAROČANJA V SPLOŠNIH AMBULANTAH ZD IVANČNA GORICA

22.04.2012

 NAROČANJE V SPLOŠNIH AMBULANTAH ZD IVANČNA GORICA


SPOŠTOVANI PACIENTI !

 

Sestra pred pričetkom dela razdeli 10 kartončkov s številkami in sicer :

- kadar zdravnik dela dopoldne, sestra deli kartončke od 6.15 ure dalje

- kadar pa zdravnik dela popoldne, pa od 12.15 ure dalje.

 

Sicer pa se pacienti lahko naročite


- po telefonu na tel. št. 01 781 90 00 in sicer

  DOPOLDNE  od 7.00 ure  do zasedenosti, v času   
   ordinacijskega časa ambulante in POPOLDNE  od 13.00 ure do zasedenosti v    času ordinacijskega časa ambulante ali pa


- preko e -maila , ki je objavljen ob ordinacijskem času vsake ambulante. Povratno informacijo boste dobili

 najpozneje naslednji delovni dan, ko ordinacija dela.

 Telefonska številka za splošne ambulante ZD Ivančna Gorica 

   01  781 90 00

v nujnih primerih pokličite tel št. 01 781 90 09

ali 112. 

- sprejem v antitrombotično ambulanto pri

 -   Mateja Plut Švigelj, dr. med.,spec.druž.med. vsak torek od 

     12.30-14.00 ure

 -   Janez Zupančič, dr. med., vsako sredo od 12.00 -13.15 ure

 -   Tonja Gomzi Hrabar, dr. med., vsako sredo od 12.30 -14.30 ure

 -    Vlatka Rokvić, dr. med., vsak torek od 12.00 - 13.15 ure

Ta čas drugih pacientov ne sprejemamo.

- naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi pacienti

- vse nujne primere: poškodbe, zvišana telesna temperatura, hude bolečine..., vzamemo naprej.Če je pacient zaradi zasedenosti ambulante telefonsko odklonjen, mu sestra po telefonu razloži, da če smatra, da je potreben nujnega pregleda, naj pride v čakalnico, kjer bo lažje narediti triažo ( izmeriti temeraturo, krvni tlak,...) in ugotoviti, če je potrebno, da ga zdravnik vidi takoj ali lahko počaka na vrsto, morda celo do konca delovnega časa ( na zdravnika v naslednjem turnusu, dežurnega zdravnika, ...)

- v primeru, da mora zdravnik med ordinacijskim časom na teren, je razumljivo, da se sistem poruši, zato prosimo za strpnost.

- za potrpljenje prosimo tudi v primeru, če pride do zastoja zaradi drugih razlogov in je potrebno počakati 15 - 20 minut

- za injekcije in preveze se ni potrebno naročati.Vsak pacient prejme za ta namen list, s katerim se javi sestri in ga po možnosti vzame naprej

-  v primeru, da ima pacient  s seboj zdravstveno izkaznico za dvig receptov svojca, naj jo odda sestri, preden gre k zdravniku.Vedeti mora ime zdravila, jakost zdravila in obliko zdravila ( tablete, kapsule, sprej,...)

- za predpis receptov lahko pokličete po telefonu ( po 9.  uri oz. po 15.00).Recepte boste dobili naslednji dan ali najkasneje v dveh dneh

- če po telefonu sprašujete za izvid ali drugo neurgentno informacijo, kličite po 9.00 oz. 15.00 uri

- da bo v zdravstvenih kartonih vedno sveža medicinska dokumentacija, vas prosimo, da izvide fotokopirate in prinesete fotokopijo že ob prvi kontroli k nam

- tudi pacienti, ki ste naročeni na laboratorijsko kontrolo in isti dan k zdravniku, se morate naročiti kot je opisano zdgoraj, to pa ne velja za bolnike, katere naročamo zaradi narave bolezni pogosteje in  dobijo v ta bamen ustrezno potrdilo, s katerim se javijo sestri ( zvišan krvni pritisk,...)

- na pregled k zdravniku prihajajte tešč, razen če vam zdravniki predhodno ne svetuje drugače

- ob sobotah ne naročamo!

- če pacient misli, da nikakor ne more priti k nam na vrsto, potem je očitno, da je naša ambulanta preobremenjena in naj si skuša izbrati ambulanto in zdravnika, ki je manj obremenjen

 

Hvala !                                                       ZD Ivančna Gorica   


NACIONALNE ČAKALNE DOBE

20.01.2011