ČAKALNE  DOBE  Zdravstvenega doma Ivančna Gorica :


Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018  in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom Ivančna Gorica, določil pooblaščene  osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike naročanja, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.


Pacient se za pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči  :

- osebno v ordinaciji, ( v času ordinacijske ga časa zdravnika )

- po telefonu in sicer na tel. št. 01 781 90 00 ; ( v času ordinacijskega časa ambulante )

- po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, naziv zdravnika pri katerem se želi naročiti, Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

- po e-pošti, katera je navedena ob vsakem zdarvnikuČe ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si


Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.


Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.


V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.


Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .


Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).

 

DEJAVNOST

 Naziv čakalne    

       dobe

HITRO

REDNO

Pooblaščena  oseba za vodenje čakalnega seznama

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST  

 Petra  Gracar Pekolj, dr. dent. med.

prvi pregled  - zdravljenje

 

7

240

Renata Kisovar, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: zobna.odrasli.gracar@zd-ivg.si

protetika

30

210

Jožica Lampret Kozlevčar,dr. dent.med.

prvi pregled - zdravljenje

7

330

Slađana Lakić, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00;

e-naslov: zobna.odrasli.jlampret@zd-ivg.si

protetika

30

330

Anita Palamar, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

7

300

Slavica Lekan, zobna asistentka;

tel. št. 01 /781 90 00

e-naslov: zobna.odrasli.palamar@zd-ivg.si

protetika

30

300

Alja Barbič, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

7

240

Brigita Tonin, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: zobna.odrasli.barbic@zd-ivg.si

protetika


30210

 

 

OTROŠKO IN MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO


Čakalne dobe za PRVI PREGLED :


Alenka Kotnik, dr. dent. med.

prvi pregled


 180 dni

Veruša Drobnič, zobna asistentka;

tel. št. 01/781 90 00

e-naslov: zobna.mladinska.kotnik@zd-ivg.siDarija Brlek, dr. dent. med.

prvi pregled


90 dni

Špela Dečman, zobna asistentka;

tel. št. 01/781 90 00

e-nalsov: brlek.zd.ivg@gmail.com


Nataša Voler, dr. dent. med.

prvi pregled


30 dni

Rozi Vidic, zobna sistentka

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: zobna.mladinska.voler@zd-ivg.si

   

ORTODONTIJA

                                       HITRO                         REDNO

Špela Sprogar, dr. dent. med. ortodont

pri pregled

618

780

Sonja Mulh, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

začetek zdravljenja

 730

 1.460

Jure Vovk, dr. dent. med., ortodont

prvi pregled

618

780

Sonja Mulh, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

začetek zdravljenja

 730

 1.460

Boštjan Lavriša, dr. dent. med., ortodont

Prvi pregled

618

780

Sonja Mulh, zobna asistentka;

tel. št. 01/781 90 00

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

Začetek zdravljenja

 730

 1.460


POJASNILO  o stopnji nujnosti »nujno« na področju ortodontije

 

Spoštovani !

 

Ker na področju ortodontije ni nujnih stanj, se pri naročanju uporabljajta samo stopnji nujnosti »hitro« in »redno«.


V kolikor  pacient prejme napotnico s stopnjo nujnosti »zelo hitro«, specialist ortodont,  le - to spremeni v stopnjo nujnosti  »hitro«, o čemer obvesti izbranega zobozdravnika, ki je napotnico izdal in pacienta.


Hvala za razumevanje.


 
DEJAVNOST

 ZELO HITRO

HITRO

REDNO

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama

FIZIOTERAPIJA 

Petra Breznik Kirm

28 dni

51 dni

51 dni

Petra Breznik Kirm, dipl. fizioterapevt

tel. št. 031 350 881

e-naslov: fizioterapija@zd-ivg.si


ŠTEVILO OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB, na dan 30.04.2019SPLOŠNE AMBULANTE

 ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

OPREDELJEVANJE
   DA / NE

Janez Zupančič, dr. med., spec. spl. med.

2.068

NE

Gomzi Hrabar Tonja, dr. med.

2.933

NE

Žirovnik Kuster Katarina, dr. med., spec. druž. med.

1.665

NE

Plut Švigelj Mateja, dr. med. spec. druž. med.  

1.632

NE

Bratož Vidmar Katarina, dr. med. spec. druz. med.

1.793

NE

Rokvić Vlatka, dr. med., spec. druž. med.

1.586

NE

OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA

Peršin Zupet Ksenija, dr. med. spec. pediater

1.030

NE

Zorc Irena,. dr. med. spec. pediater

1.476

NE

Borković Slavojka, dr. med., spec. pediater

1.245

DA

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Kotnik Alenka, dr. dent. med.

1.293

DA

Brlek Darija, dr. dent. med.

1.180

DA

Voler Nataša, dr. dent. med.

990

DA

Gracar Pekolj Petra, dr. dent. med.

1.121

DA

Lampret Kozlevčar Jožica, dr. dent. med.

1.401

NE

Palamr Anita, dr. dent. med.

1.386

NE

Barbič Alja, dr. dent. med.

690

DA

DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

OPREDELJEVANJE
DA / NE

Jadranka Domazet Fink, dr. med., spec ginekolog in porodničar

2.026

NE

Andrej Pogačnik, dr. med., spec. ginekolog in porodničar

1.735

NE

 Janez Zupančič, dr. med., direktor zavoda