OBVESTILO


Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2 določa, da je od 18.9.2021 dalje za vstop v ZD Ivančna Gorica, potreben PCT pogoj.


 PCT pogoj morajo izkazati vsi uporabniki zdravstvenih storitev  razen:

- osebe, ki so mlajše od 12 let, in osebe, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in  zaposlitev pod posebnimi pogoji,

- osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta (pri  tem ne gre za sobivanje starša z otrokom, ki je hospitaliziran, in tudi ne za obisk) oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,

- uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

 

Izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike prav tako ne velja v primerih nujnih zdravstvenih  storitev, ki vključujejo kot na primer:


 - nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in

neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,

- zdravstveno varstvo otrok,

- zdravstveno varstvo ogroženih skupin,

- zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,

- zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,

- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo  in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,;

- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,

- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,

- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,

- radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,

- vsi reševalni prevozi,

- storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,

- na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.

 

Uporabniki zdravstvenih storitev, ki predstavljajo izjemo v zgoraj navedenih primerih morajo predhodno izpolniti epidemiološki vprašalnik. Epidemiološkega vprašalnika ni treba izpolniti v primeru izpolnjevanja PCT pogoja.


Hvala za razumevanje.

ZD Ivančna Gorica
Ura termina, ki je določena za fizioterapevtsko obravnavo se zaradi organizacije dela NE MORE SPREMINJATI!


FIZIOTERAPIJA se  nahaja  na lokaciji  Srednje šole Josip Jurčič ( vhod v prostore fizioterapije se nahaja nasproti športnega igrišča )

ORDINACIJSKI ČAS :

od PONEDELJKA do ČETRTKA : od 7.00 - 20.00 ure
PETEK: od 7.00 - 14.00 ure


ODMOR ZA MALICO :
dopoldne: 10.00 - 10.30 ure
popoldne: 15.30 - 16.00 ure

Fizioterapevtske storitve izvajata :

Petra Breznik Kirm, višji fizioterapevt


PONEDELJEK,  7.00 - 14.00 ure
TOREK,               7.00 - 14.00 ure
                                              SREDA,            12.30 - 20.00 ure
                                              ČETRTEK,        12.30 - 20 .00 ure
                                              PETEK,                7.00 - 14.00 ure

Nika Kavšek, dipl. fizioterapevt, limfterapevt


                                              PONEDELJEK,     12.30 - 20.00 ure
                                              TOREK,                  12.30 - 20.00 ure
                                              SREDA,                    7.00 - 14.00 ure
                                              ČETRTEK,                7.00 - 14.00 ure
                                              PETEK,                     7.00 - 14.00 ure                                                           Naročanje  :

Delovni nalog za naročanje na fizioterapijo nam pošljite:


- po pošti na naslov: ZD Ivančna Gorica, Cesta II. Grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica,  FIZIOTERAPIJA ali


- po elektronski pošti : fizioterapija@zd-ivg.si


-          oddajte na triaži od vstopu v Zdravstveni dom Ivančna Gorica.

 

Prosimo, da na delovni nalog navedete vaše kontaktne podatke.

( obvezno mora biti na delovnem nalogu telefonska številka pacienta )


Upoštevajte predpisane roke za oddajo delovnega naloga za fizioterapijo.ZA INFORMACIJE O PROSTIH TERMINIH IN NAROČANJE lahko pokličete na telefonsko številko 031 350 881
v času od 7.00  do 9.00 in v času od 13.00 do 14.00 ure.

V primeru, da se vam fizioterapevtka ne javi na telefon, izvaja fizioterapijo pacientom. V najkrajšem možnem času, vas bo poklicala nazaj.

Naročate se lahko samo z delovnim nalogom, ki vam ga izda vaš osebni zdravnik.

  Ob vsakem obisku fizioterapevtske obravnave
morate imeti s seboj kartico ZZZS.


Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama :
PETRA BREZNIK KIRM, višji fizioterapevt
NIKA KAVŠEK,  dipl. fizioterapevt


POMEMBNA NAVODILA, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI,

KO PRIHAJATE NA FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO : 


- Ob naročanju na terapijo vas bomo povprašali po epidemioloških znakih zadnjih 14 dni.


-  Večer pred obravnavo vas bomo ponovno poklicali in povprašali o epidemioloških znakih. Na terapijo prihajajte zdravi. Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju predhodno takoj obvestite  svojega fizioterapevta.


-  Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred obravnavo, z ustrezno varovalno opremo = zaščitna maska. S seboj prinesite samo najnujnejše stvari. V primeru zamude, časa terapije ne bomo podaljševali.


-  Ob prihodu si obvezno razkužite roke z razkužilom, ki je nameščeno za hodniku pred vstopnimi vrati čakalnice in nadenite zaščitno masko.


-  V čakalnico vstopajte posamezno. V čakalnici je lahko le en pacient in največ en spremljevalec, v kolikor je to potrebno.


-  Počakajte na povabilo fizioterapevta za vstop v ambulanto.


-  V kolikor je v čakalnici že pacient pred vami, prosimo počakajte v zunanjem hodniku, na stolih, ki so nameščeni na ustrezni varnostni razdalji in upoštevajte vse epidemiološke ukrepe in varno socialno razdaljo.


-  Ob vstopu v ambulanto s seboj prinesite vse svoje osebne stvari in ničesar ne puščate v čakalnici.

 

Hvala lepa za zaupanje, se veselimo vašega obiska in ponovnega pričetka izvajanja storitev.


Vaša fizioterapija

Navodila pacientom:
- za lažjo in učinkovitejšo  izvedbo fizioterapevtskih storitev vas prosimo, da na fizioterapevtsko obravnavo pridete  v ustreznih oblačilih ( ohlapnejša oblaičila, npr. trenirka ) in primerni obutvi  ( športni copati ipd...)

- paciente naprošamo, da ne motijo procesa dela in zasebnosti ostalih pacientov, ki so na fizioterapevtski obravnavi z trkanjem in vstopanjem v ambulanto


OBVESTILO ZA PACIENTE, KI SE NAROČAJO NA FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO


Zakon o pacientovih pravicah (Ur.L. RS št. 55/2017) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustih čakalnih dobah (Ul. L. RS št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE ZA FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO


Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti; in sicer je potrebno napotno listino za prvi pregled oz. zdravstveno (fizioterapevtsko) storitev predložiti:

-          za stopnjo nujnosti ZELO HITRO (4) v 7dneh od datuma izdaje napotne listine,

-          za stopnjo nujnosti HITRO  (2) in REDNO (3) v 21 dneh od datuma izdaje napotne listine.

Da se boste pravočasno naročili na fizioterapevtsko obravnavo preverite datum izdaje napotne listine s strani naročnika (zdravnika). V kolikor napotne listine ne boste predložili v zahtevanih rokih, Vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam  in opraviti fizioterapevtske storitve.

Rezervacija je možna le osebno na podlagi predloženega originalnega delovnege naloga. Rezervacije in naročanje po telefonu in preko e-pošte niso možne.

 

ODPOVED TERMINA


Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno.

 

Poznejša odpoved termina je dopusta le iz Vaših objektivnih razlogov, pri čemer razlog za odpoved sporočite pisno. Objektivni razlogi iz katerih je dopusta poznejša odpoved termina so:

-          Vaša nepričakovana hospitalizacija ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča Vaš prihod na termin ali izvedbo fizioterapevtske storitve,

-          Vaša nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča Vaš prihod na termin ali izvedbo fizioterapevtske storitve,

-          smrt ožjega družinskega člana.

 

Po preteku 30. dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru objektivnih razlogov.

 

Če na termin ne boste prišli in termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost) Vas bomo črtali s čakalnega seznama, pri čemer bo napotna listina prenehala veljati.

 

Na čakalni seznam za fizioterapevtsko obravnavo pri nas se boste znova lahko uvrstili šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ste bili neopravičeno odsotni.

ZD IVANČNA GORICA