CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

 


                                                          

Zdravstveni dom Ivančna Gorica izvaja projekt - Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.


                      Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 
                      Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).Center za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma.


Koncept delovanja integriranega CKZ zagotavlja izvajanje, povezovanje in strokovno dopolnjevanje zdravstveno vzgojnih programov s poudarkom na vključevanju ranljivih oseb v vse programe.


V CKZ izvajamo skupinske delavnice in osebno svetovanje, kjer zainteresirani prejme strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljše počutja in zdravja.

Z aktivnostmi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti zdravju sodelujemo in se povezujemo z ustanovami, društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju. V ta namen je bila avgusta 2018 v Ivančni Gorici ustanovljena Lokalna skupina za krepitev zdravja.

Strokovnjaki iz CKZ izvajajo različne delavnice, predavanja, delavnice, predstavitve z vsebinami, ki so prepoznane kot pomembne za izboljšanje zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh ljudi v lokalni skupnosti.


Več informacij dobite na http://www.nijz.si/sl/kaj-so-zdravstvenovzgojni-centri .

 

CKZ Zdravstvenega doma Ivančna Gorica se nahaja v stavbi B (novi stavbi) v 1. nadstropju.

 

Zaposleni v CKZ:

Tadeja Gruden, dipl. medicinska sestra, vodja CKZ

Petra Stopar, dipl. medicinska sestra

Andreja Lampreht, dipl. fizioterapevtka

Larisa Oblak, univ. dipl. psihologinja

Maja Recek, mag. kineziologije

Ana Stepančič, dipl. dietetičarka

 

V CKZ ste vabljeni vsi, ki imate kakršnokoli vprašanje o zdravju, o ukrepih, ki bi izboljšali vaše zdravje, počutje. O vaši želji za vključitev v preventivne programe se pogovorite z vašim osebnim zdravnikom ali medicinsko sestro v ambulanti družinske medicine. Ali pa nas pokličite na telefon 01 620 47 81 ter pišite po elektronski pošti ckz@zd-ivg.si.


Vsebine Programa za krepitev zdravja so dostopne na spletni povezavi :

http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14115


Svitova kontaktna točka : http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14116
                                 
Predstavitev zaposlenih strokovnjakov  v Centru za krepitev zdravja  v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica :

http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14117


Urnik pogovornih ur in individualnih razgovorov so dostopni na  :


Obvestila in Vabila na delavnice : http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14119


 

 

                   

                   
                  

 

 

 ·      


 


 


 

1.