ČAKALNE  DOBE  Zdravstvenega doma Ivančna Gorica :


Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018  in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom Ivančna Gorica, določil pooblaščene  osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike naročanja, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.


Pacient se za pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči  :

- osebno v ordinaciji, ( v času ordinacijske ga časa zdravnika )

- po telefonu in sicer na tel. št. 01 781 90 00 ; ( v času ordinacijskega časa ambulante )

- po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, naziv zdravnika pri katerem se želi naročiti, Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

- po e-pošti, katera je navedena ob vsakem zdarvnikuČe ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si


Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.


Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.


V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.


Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .


Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).


Odgovorni osebi za poročanje o čakalnih dobah v spletno aplikacijo čakalne dobe:


FIZIOTERAPIJA:
Odgovorna oseba: Petra Breznik Kirm
Tel.: 031 350 881
E-pošta: fizioterapija@zd-ivg.si
KOORDINATOR ZA POROČANJE IN OBJAVO PODATKOV
Odgovorna oseba: Sabina Žučko
Tel.: 01 781 90 34
E-pošta: sabina.zucko@zd-ivg.si


 

DEJAVNOST

 Naziv čakalne    

       dobe

Min dni

Max dni

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST  

 Petra  Gracar Pekolj, dr. dent. med.

prvi pregled  - zdravljenje

 

7

240

Renata Kisovar

protetika

30

210

Jožica Lampret Kozlevčar,dr. dent.med.

prvi pregled - zdravljenje

7

330

Slađana Lakić

protetika

30

330

Anita Palamar, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

7

300

Slavica Lekan

protetika

30

300

Alja Barbič, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

7

240

Brigita Dremelj

protetika

30

210

 

Alenka Kotnik, dr. dent. med.

prvi pregled – zdravljenje

( mladina )

7

230

Veruša Drobnič

protetika  ( mladina )

0

0

Darija Brlek, dr. dent. med.

prvi pregled – zdravljenje

( mladina )

7

150

Špela Dečman

Protetika ( mladina )

0

0

Nataša Voler, dr. dent. med.

prvi pregled – zdravljenje

( mladina )

7

150

Rozi Vidic

Protetika ( mladina )

0

0

 

ORTODONTIJA

Špela Strogar, dr. dent. med. ortodont

pri pregled

 820

 912

Sonja Mulh

začetek zdravljenja

 912

 1.640

Jure Vovk, dr. dent. med., ortodont

prvi pregled

 820

 912

Sonja Mulh

začetek zdravljenja

 912

 1.640

Boštjan Lavriša, dr. dent. med., ortodont

Prvi pregled

 820

 912

Sonja Mulh

Začetek zdravljenja

 912

 1.640DEJAVNOST

 Naziv čakalne    

       dobe

hitro

redno

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

FIZIOTERAPIJA  

Petra Breznik Kirm

Prvi obisk – akutne bolezni

14

30

Petra Breznik Kirm

Prvi obisk  - kronične bolezni

60

90ŠTEVILO OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB, na dan 1.9.2018SPLOŠNE AMBULANTE

 ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

Janez Zupančič, dr. med., spec. spl. med.

2.121

Gomzi Hrabar Tonja, dr. med.

2.004

Žirovnik Kuster Katarina, dr. med., spec. druž. med.

1.096

Plut Švigelj Mateja, dr. med. spec. druž. med.  

1.656

Bratož Vidmar Katarina, dr. med. spec. druz. med.

1.781

Rokvić Vlatka, dr. med., spec. druž. med.

1.609

OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA

Peršin Zupet Ksenija, dr. med. spec. pediater

1.030

Zorc Irena,. dr. med. spec. pediater

1.476

Borković Slavojka, dr. med., spec. pediater

1.245

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Kotnik Alenka, dr. dent. med.

1.288

Brlek Darija, dr. dent. med.

1.182

Voler Nataša, dr. dent. med.

999

Gracar Pekolj Petra, dr. dent. med.

1.012

Lampret Kozlevčar Jožica, dr. dent. med.

1.353

Palamr Anita, dr. dent. med.

1.341

Barbič Alja, dr. dent. med.

443


DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

Jadranka Domazet Fink, dr. med., spec ginekolog in porodničar

2.030

Andrej Pogačnik, dr. med., spec. ginekolog in porodničar

1.757


 Janez Zupančič, dr. med., direktor zavoda