ČAKALNE  DOBE  Zdravstvenega doma Ivančna Gorica :


Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018  in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom Ivančna Gorica, določil pooblaščene  osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike naročanja, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.


Pacient se za pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči  :

- osebno v ordinaciji, ( v času ordinacijske ga časa zdravnika )

- po telefonu in sicer na tel. št. 01 781 90 00 ; ( v času ordinacijskega časa ambulante )

- po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, naziv zdravnika pri katerem se želi naročiti, Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

- po e-pošti, katera je navedena ob vsakem zdarvnikuČe ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si


Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.


Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.


V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.


Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .


Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).

 

DEJAVNOST

 Naziv čakalne    

       dobe

HITRO

REDNO

Pooblaščena  oseba za vodenje čakalnega seznama

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST  

 Petra  Gracar Pekolj, dr. dent. med.

prvi pregled  - zdravljenje

 

7

240

Renata Kisovar, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: zobna.odrasli.gracar@zd-ivg.si

protetika

30

210

Jožica Lampret Kozlevčar,dr. dent.med.

prvi pregled - zdravljenje

7

330

Slađana Lakić, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00;

e-naslov: zobna.odrasli.jlampret@zd-ivg.si

protetika

30

330

Anita Palamar, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

7

300

Slavica Lekan, zobna asistentka;

tel. št. 01 /781 90 00

e-naslov: zobna.odrasli.palamar@zd-ivg.si

protetika

30

300

Alja Barbič, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

7

240

Brigita Dremelj, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: zobna.odrasli.barbic@zd-ivg.si

protetika

30

210

 

Alenka Kotnik, dr. dent. med.

prvi pregled – zdravljenje

( mladina )

7

230

Veruša Drobnič, zobna asistentka;

tel. št. 01/781 90 00

e-naslov: zobna.mladinska.kotnik@zd-ivg.si

protetika  ( mladina )

0

0

Darija Brlek, dr. dent. med.

prvi pregled – zdravljenje

( mladina )

7

150

Špela Dečman, zobna asistentka;

tel. št. 01/781 90 00

e-nalsov: brlek.zd.ivg@gmail.com

Protetika ( mladina )

0

0

Nataša Voler, dr. dent. med.

prvi pregled – zdravljenje

( mladina )

7

150

Rozi Vidic, zobna sistentka

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: zobna.mladinska.voler@zd-ivg.si

Protetika ( mladina )

0

0

 

ORTODONTIJA

                                       HITRO                         REDNO

Špela Strogar, dr. dent. med. ortodont

pri pregled

548

730

Sonja Mulh, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

začetek zdravljenja

 730

 1.460

Jure Vovk, dr. dent. med., ortodont

prvi pregled

548

730

Sonja Mulh, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 781 90 00

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

začetek zdravljenja

 730

 1.460

Boštjan Lavriša, dr. dent. med., ortodont

Prvi pregled

548

 730

Sonja Mulh, zobna asistentka;

tel. št. 01/781 90 00

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

Začetek zdravljenja

 730

 1.460DEJAVNOST

 ZELO HITRO

HITRO

REDNO

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama

FIZIOTERAPIJA 

Petra Breznik Kirm

14 dni

45 dni

75 dni

Petra Breznik Kirm, dipl. fizioterapevt

tel. št. 031 350 881

e-naslov: fizioterapija@zd-ivg.si


ŠTEVILO OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB, na dan 1.9.2018SPLOŠNE AMBULANTE

 ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

OPREDELJEVANJE
   DA / NE

Janez Zupančič, dr. med., spec. spl. med.

2.121

NE

Gomzi Hrabar Tonja, dr. med.

2.004

NE

Žirovnik Kuster Katarina, dr. med., spec. druž. med.

1.096

DA

Plut Švigelj Mateja, dr. med. spec. druž. med.  

1.656

DA

Bratož Vidmar Katarina, dr. med. spec. druz. med.

1.781

DA

Rokvić Vlatka, dr. med., spec. druž. med.

1.609

DA

OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA

Peršin Zupet Ksenija, dr. med. spec. pediater

1.030

NE

Zorc Irena,. dr. med. spec. pediater

1.476

NE

Borković Slavojka, dr. med., spec. pediater

1.245

DA

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Kotnik Alenka, dr. dent. med.

1.288

DA

Brlek Darija, dr. dent. med.

1.182

DA

Voler Nataša, dr. dent. med.

999

DA

Gracar Pekolj Petra, dr. dent. med.

1.012

DA

Lampret Kozlevčar Jožica, dr. dent. med.

1.353

NE

Palamr Anita, dr. dent. med.

1.341

DA

Barbič Alja, dr. dent. med.

443

DA

DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

OPREDELJEVANJE
DA / NE

Jadranka Domazet Fink, dr. med., spec ginekolog in porodničar

2.030

NE

Andrej Pogačnik, dr. med., spec. ginekolog in porodničar

1.757

NE

 Janez Zupančič, dr. med., direktor zavoda